Zameranie OKM

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú študentmi a študentkami stredných škôl. Olympiáda sa snaží adresovať nedostatok vzdelávania v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti mladých ľudí a posilniť ich odolnosť voči dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Zároveň chce medzi mladými ľuďmi zvýšiť povedomie o rizikách sociálnych bublín a falošných správ na sociálnych sieťach. Snaží sa ich naučiť správy overovať, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať manipulatívne techniky.

Olympiáda prebieha v dvoch vekových kategóriách a v troch súťažných kolách. Súťažné zadania sa delia do 3 častí:

Prvá časť sa zameriava na overovanie a vyhľadávanie informácií. Súťažiaci a súťažiace dostanú za úlohu overiť kontradiktórne správy, nájsť pôvodný zdroj zadanej informácie, či zvážiť dôveryhodnosť predložených správ.

Druhá časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, venuje sa identifikácii logických chýb v texte a interpretácií dát z grafov a štatistík. 

Zadaním v tretej časti je sformulovať argumenty na určené témy. 

Olympiádu vyhodnocujú akreditovaní rozhodcovia a akreditované rozhodkyne Slovenskej debatnej asociácie, ktorí okrem samotného vyhodnotenia súťažiacim poskytnú detailnú spätnú väzbu.

Harmonogram súťaže

Pilotné kolo 

  • prebehne 15.12.2021
  • zapojiť sa môže každý žiak alebo žiačka strednej školy

Krajské kolo

  • prebehne v marci 2022
  • otvorené všetkým zaregistrovaným súťažiacim

Finále

  • prebehne v máji 2022
  • do finále postupuje 5 najúspešnejších riešiteľov a riešiteliek z každého kraja

Ceny

Pre najúspešnejších riešiteľov a riešiteľky, školu s najviac súťažiacimi a učiteľa alebo učiteľku výhercov/výherkýň v každej kategórií sú pripravené hodnotné ceny.

Ceny pre 1. súťažné kolo:

Škola s najväčším počtom zapojených súťažiacich získa neviazanú finančnú odmenu vo výške €1000
Učiteľky a učitelia, ktorí pripravovali na súťaž víťazov alebo víťazky OKM v 1. kole, získajú neviazanú finančnú odmenu vo výške €100
Najúspešnejší súťažiaci a súťažiace v každej z dvoch kategórií získajú vecné ceny v hodnote
€200 pre 1. miesto, €150 pre 2. miesto a €100 pre 3. miesto

Kontaktujte nás

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu