Finále OKM (9.-10.6.2022)

Finálové kolo Olympiády kritického myslenia sa uskutoční prezenčne v dňoch 9.-10.6.2022 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
V prípade otázok nás kontaktujte na adrese okm@sda.sk.

Ubytovanie a strava

Všetkým účastníkom a účastníčkam bude počas podujatia zabezpečená strava v rozsahu: 9.6. večera, 10.6. raňajky, 10.6. obed vo forme rautu. Mimobratislavským súťažiacim a ich pedagogickému sprievodu bude poskytnuté ubytovanie. Strava a ubytovanie pre pozorovateľov a pozorovateľky podlieha príplatku.
Prítomnosť pedagogického sprievodu nie je podmienkou. Na ubytovaní aj počas podujatia bude prítomný dozor.

Registrácia

Pre účasť je nevyhnutná registrácia prostredníctvom formulára: https://forms.office.com/r/i732Q0wmzL
Formulár je určený pre súťažiacich a súťažiace, ktoré sa kvalifikovali do finále z krajského kola (viď nižšie v sekcii Výsledky krajského kola), ich pedagogický sprievod a pozorovateľov/pozorovateľky.
Registrácia bude uzatvorená 28.5.2022 o 23.59.

Program

Štvrtok (9.6.2022)
13:30 – 14:00 otvárací ceremoniál
14:00 – 16:00 test mediálnej gramotnosti
16:00 – 16:30 prestávka
16:30 – 19:00 argumentačné reči
19:00 – 20:00 večera
20:00 – 20:30 vyhlásenie postupujúcich

Piatok (10.6.2022)
09:30 – 10:00 predstavenie poroty a losovanie poradia
10:00 – 12:00 finálové prezentácie
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 vyhlásenie výsledkov, záver podujatia

Všetci súťažiaci si pre časť argumentačných rečí pripravia nanajvýš 5-minútovú reč na tézu “Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši vek 15 rokov.“ Svoju reč budú prezentovať pred porotou akreditovaných rozhodcov a rozhodkýň Slovenskej debatnej asociácie.

Výsledky 2. (krajského) kola (23.3.2022)

Do krajského kola Olympiády kritického myslenia sa zapojilo vyše 1884 študentov a študentiek zo 140 škôl po celom Slovensku. Najväčšie zastúpenie mal v oboch kategóriách žilinský kraj – v 1. kategórii sa prihlásilo 217 a v 2. kategórii až 322 žiakov a žiačok navštevujúcich školy v tomto kraji. Do finálového kola postúpili z každého kraja najúspešnejší riešitelia a riešiteľky v minimálnom počte 1 a maximálnom 5 v každej z kategórií, a to v závislosti od pomeru zúčastnených z daného kraja na celkovom množstve zúčastnených. Všetkým 40-tim postupujúcim do prezenčného finálového kola srdečne gratulujeme!

Postupujúci v 1. kategórii

MENO PRIEZVISKO ŠKOLA BODY
Banskobystrický kraj
Filip Harík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 72
Bratislavský kraj
Richard Abel Gymnázium školských bratov, ako organizačná zložka Spojenej školy de La Salle 79
Theo Sirota Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave 77,5
Martin Šiffalovič Gymnázium Ladislava Novomeského 75,5
Košický kraj
Kristína Krišková Evanjelické gymnázium J. A. Komenského 79,5
Dávid Kepič Gymnázium, Alejová 1, Košice 78
Laura Dzobová Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 76
Matej Šoltés Gymnázium, Poštová 9, Košice 75
Nitriansky kraj
Zuzana Kvaltýnová Gymnázium, Párovská 1, Nitra 68
Prešovský kraj
Denis Maroš Pavlinský Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 79
Katarína Kšenzakovičová Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 75,5
Martin Madzin Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov 70,5
Šimon Podstavek Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad 69,5
Trenčiansky kraj
David Kršík Gymnázium , ul. Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica 77
Trnavský kraj
Alex Holovič Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 71
Žilinský kraj
Terézia Brišová Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina 77
Patrik Šoška Gymnázium, Hlinská 29 011 80 Žilina 71,5
Samuel Mikita Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš 70
Lea Hlinová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 69,5
Linda Mičicová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 69,5

Postupujúci v 2. kategórii

MENO PRIEZVISKO ŠKOLA BODY
Banskobystrický kraj
Janka Babicová Gymnázium Ľudovíta Štúra 61
Bratislavský kraj
Krištof Kusý Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave 74
Tomáš Tereščák Gymnázium Antona Bernoláka Senec 74
Tereza Lengyelová Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava 69
Košický kraj
Michal Lukáč Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice 86
Tomáš Černák Evanjelické gymnázium J. A. Komenského 70
Nitriansky kraj
Michael Kalaba Gymnázium, Golianova 68, Nitra 70,5
David Kapusta Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 68
Prešovský kraj
Anna Kurucová Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 080 01 75
Tobiáš Korečko Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 080 01 73
Jakub Rochlitz Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov 69,5
Zara Karakaya Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad 68,5
Trenčiansky kraj
Dominika Dardová Gymnázium, Dubnica nad Váhom 62
Trnavský kraj
Tobias Valúch Gymnázium F. V. Sasinka Skalica 79
Michal Šrank Gymnázium Angely Merici 71,5
Žilinský kraj
Tomáš Lamlech Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 77
Tatiana Migová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 75,5
Jakub Koprda Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina 75,5
Matúš Máca Gymnázium, Jesenského 2243 024 04 Kysucké Nové Mesto 72,5
Marek Baláž Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš 71,5

Správne riešenia 2. kola v oboch kategóriách si môžete pozrieť na podstránke Metodika, v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Výsledky 1. (pilotného) kola (15.-16.12.2021)

Do pilotného kola Olympiády kritického myslenia sa zapojilo vyše 1100 študentov a študentiek zo 70 škôl po celom Slovensku. Spomedzi nich vyslala najviac študentov a študentiek Súkromná stredná odborná škola Tatranská akadémia v Poprade.

1. kategória

  1. Zuzana Kačkošová    Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
  2. Matej Šoltés   Gymnázium Poštová 1, Košice
  3. Theo Sirota   Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava

Celkové výsledky nájdete tu.

2. kategória

  1. Matej Raab   Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
  2. Peter Čapkovič   Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
  3. Daniel Ničík   Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Celkové výsledky nájdete tu.

Správne riešenia 1. kola v oboch kategóriách si môžete pozrieť na podstránke Metodika, v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Priebeh súťaže

1. Kategória

1. a 2. ročník SŠ a štvor či päťročných gymnázií, kvinty a sexty osemročných gymnázií

2. Kategória

3. a 4. ročník SŠ a štvorročných gymnázií, 3., 4. a 5. ročník päťročných gymnázií, septimy a oktávy osemročných gymnázií

Prvé dve kolá Olympiády kritického myslenia sa usporadúvajú online prostredníctvom online testu. Súťažný test trvá 2 hodiny a v určený deň súťaže je otvorený v aspoň 4-hodinovom časovom okne. 

Registrácia pre jednotlivé online kolá Olympiády prebieha na Edupage prostredníctvom koordinátorov/koordinátoriek, ktorých určí škola. Stručný návod ako na to nájdete na tomto odkaze. Po registrácii obdrží žiak/žiačka kód, ktorým sa v deň konania súťaže prihlási do súťažného testu na stránke www.okm-online.sk

Najúspešnejší riešitelia a riešiteľky v každom kraji postúpia z druhého, krajského kola do prezenčného finálového kola, ktoré sa v tomto ročníku uskutoční 9.-10.6.2022 v Bratislave.

Typy úloh

Každá účastníčka / každý účastník si môže 2 hodiny času rozložiť medzi tieto tri časti ako uzná za vhodné, ale odporúčame, aby na každej strávil/-a približne 40 minút.

Mediálna gramotnosť

V časti o mediálnej gramotnosti môžete očakávať úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

Manipulácia a interpretácia dát

Časť o manipulácii a interpretácii dát bude testovať schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

Argumentácia

Posledná časť bude hodnotiť argumentačné zručnosti účastníkov a účastníčok. Hlavnou úlohou bude vytvoriť vlastný argument, ale taktiež budú úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

Zručnosti a rady

Na internete všetci trávime veľa času. Je preto ľahké si myslieť, že ho vieme efektívne používať. Odporúčame účastníkom a účastníčkam, aby si pred začiatkom súťaže naštudovali rôzne spôsoby, ako sa dajú zisťovať a overovať informácie. Tu je zopár, ktoré by ste mali určite poznať:

Google Obrázky

Google určite poznáš a vieš, že sa tam dá vyhľadať množstvo informácií. Ale vedel/-a si, že Google dokáže podobne pracovať aj s obrázkami? Stačí si do Google Obrázky vložiť akýkoľvek obrázok a Google ti vyhľadá vizuálne podobné obrázky. Vyskúšaj si to: https://www.google.sk/imghp?hl=sk

Google Prekladač

Google Prekladač ťa taktiež isto už mnohokrát zachránil. Vieš, že keď do Prekladača zadáš link na článok a dáš ho preložiť, výsledný link ti automaticky preloží celú vybranú stránku? To sa ti môže hodiť – veľa slovenských médií sa odkazuje na anglické, nemecké, maďarské či ruské zdroje. Vyskúšaj si to: https://translate.google.sk/

Konšpirátori.sk

Na internete existuje veľa stránok, ktoré sú nápomocné pri overovaní dôveryhodnosti informácií. Konšpirátori.sk je veľmi známa stránka, ktorá vedie zoznam nedôveryhodných internetových stránok. Navštív ju a prelistuj si zoznam: https://konspiratori.sk/zoznam-stranok

Takýchto užitočných pomôcok existuje naozaj veľa! Čím viac ich budeš poznať, tým rýchlejšie a efektívnejšie zvládneš jednotlivé úlohy OKM. Ak si chceš viac precvičiť kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a argumentáciu, odporúčame navštíviť sekciu Metodika na tejto stránke, nájdeš tam veľa užitočných cvičení!

Pravidlá

Účastníci a účastníčky majú povolené v priebehu súťaže používať internet. Niektoré úlohy dokonca priamo vyžadujú vyhľadávanie informácií na internete. Cieľom OKM totiž nie je mechanické memorovanie, ale rozvíjať schopnosti vyhľadávať informácie, kriticky s nimi pracovať a využiť ich v praxi. Samozrejme, všetky zdroje použité počas súťaže musia byť uvedené pri odpovediach tak, aby bolo možné overiť ich spoľahlivosť a predísť plagiátorstvu. Každý účastník a každá účastníčka musí pracovať individuálne, nesmie sa s nikým radiť ani odpisovať odpovede iných účastníkov a účastníčok.

Hodnotenie

Pri každej otázke bude uvedený počet bodov, ktoré získate za správnu odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body nestrhávajú. Niektoré otázky sú otvorené a vyžaduje sa pri nich napísať vlastný text. Tieto otázky budú hodnotené akreditovanými rozhodkyňami a rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie podľa presných kritérií, aby sa zachovala objektivita.

Výsledky kôl budú zverejnené do 4 týždňov od konania súťaže.