Olympiáda kritického  myslenia

kritické myslenie a mediálna gramotnosť pre mladých ľudí

Čo je OKM?

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú žiakmi a žiačkami stredných škôl. Je zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácií, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov. Prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách od decembra do mája. Okrem zamerania na súťaž tiež projekt poskytuje metodiku kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Snaží sa tak motivovať školy a učiteľov a učiteľky, aby týmto témam nachádzali priestor aj vo formálnom vzdelávaní. Olympiáda kritického myslenia je organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou (SDA) a dopĺňa jej diapazón aktivít zameraných na šírenie kritického myslenia. 

Olympiáda kritického myslenia pestuje

KRITICKÉ MYSLENIE

 ODOLNOSŤ VOČI MANIPULÁCII

ČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ

 SCHOPNOSŤ VYHĽADÁVAŤ INFORMÁCIE

ORIENTÁCIU V PROSTREDÍ MÉDIÍ

PRÁCU S DÁTAMI

ARGUMENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Zapojenie škôl

Dôrazom na zručnosti potrebné v informačnej dobe oslovuje Olympiáda kritického myslenia stovky študentov a študentiek z desiatok škôl po celom Slovensku. Do pilotného kola v decembri 2021 sa zaregistrovalo až 1107 stredoškolákov a stredoškoláčok zo 70-tich stredných škôl a gymnázií.

S podporou

Osobnosti o SDA

Menu