Olympiáda      kritického  myslenie 

otvorenosť a demokratické občianstvo mladých ľudí.

Čo je OKM?

Olympiáda kritického myslenia je online súťaž pre žiakov a žiačky stredných škôl zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácií, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov. Prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch kolách od januára do mája, pričom každé súťažné kolo trvá 120 minút. Olympiádu vyhodnocujú akreditovaní rozhodcovia a akreditované rozhodkyne Slovenskej debatnej asociácie. Okrem zamerania na súťaž projekt tiež poskytuje metodiku kritického myslenia a mediálnej gramotnosti a snaží sa tak motivovať školy a učiteľov a učiteľky, aby sa tejto téme vo svojom vyučovaní venovali.

Osobnosti o SDA

S podporou

OKM precvičuje zručnosti

Pre žiakov a žiačky stredných a základných škôl organizujeme jednorázové aj celoročné súťaže.

Overovanie informácií

Pre študentov a študentky, ktorí s debatou nemajú veľké skúsenosti, organizujeme debatné turnaje, v rámci ktorých im okrem debát samotných ponúkame aj vzdelávacie semináre a praktické workshopy, aby sa mohli ďalej zlepšovať.

Interpretácia a manipulácia

Celoročná súťaž, v ktorej si žiaci a žiačky 2. stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií najprv zmerajú sily v schopnosti písať argumentačné eseje a následne si vyskúšajú debatu na regionálnych turnajoch.

Argumentácia

Online súťaž, v ktorej si stredoškoláci a stredoškoláčky otestujú svoju schopnosť rozlíšiť hoaxy od dôveryhodných správ, identifikovať logické chyby a posudzovať kvalitu argumentov.

Okrem súťaží organizujeme aj

Menu