Vyber si, v čom sa chceš zlepšiť!

MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI MANIPULÁCIÁM

ARGUMENTÁCIA

 INTERPRETÁCIA TEXTU

(už čoskoro)

 HOAXY A DEZINFORMÁCIE

(už čoskoro)

VEDECKÉ A NEVEDECKÉ ŠTÚDIE

(už čoskoro)

AKO REAGOVAŤ NA ARGUMENTY

(už čoskoro)

 KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE

(už čoskoro)

 KORELÁCIA A KAUZALITA

(už čoskoro)

Vyber si, v čom sa chceš zlepšiť!

MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

VEDECKÉ A NEVEDECKÉ ŠTÚDIE

(už čoskoro)

 INTERPRETÁCIA TEXTU

(už čoskoro)

ARGUMENTÁCIA

AKO REAGOVAŤ NA ARGUMENTY

(už čoskoro)