Kto stojí za OKM?

 Ilumináti! 

Bohužiaľ, skutočná odpoveď je o niečo menej zaujímavá. Olympiádu kritického myslenia organizuje Slovenská debatná asociácia. V SDA už od roku 1999 systematicky rozvíjame kritické myslenie, otvorenosť a demokratické občianstvo mladých ľudí.

Náš tím

Debatoval a viedol debatný klub v Brne, kde vyštudoval politológiu. Bol hlavným rozhodcom Slovenskej debatnej ligy a trénerom národného tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní. Učil argumentáciu a debatu na Masarykovej univerzite, je lektorom Akadémie kritického myslenia a pred prácou v SDA pôsobil v obchode a marketingu. Ondrejovi vďačíme za vymyslenie konceptu OKM.

Debatoval a trénoval na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave od roku 2013. Počas debatnej kariéry vyhral majstrovstvá Slovenska a reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. Vyštudoval právo, politológiu a filozofiu na University of Warwick v Anglicku. V SDA je zamestnaný od roku 2021. Richard je zakladateľom OKM, vytvoril pravidlá a metodický rámec súťaže. Momentálne koordinuje fungovanie celej OKM.

Je študentkou bilingválneho programu na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. V roku 2023 vyhrala Finále Slovenskej debatnej ligy. Jej úlohou je zvyšovať povedomie o OKM v online priestore.

Študuje na Gymnáziu Varšavská v Žiline, na ktorom trénuje debatný klub. Debatuje siedmy rok a je akreditovanou rozhodkyňou SDA. Jej úlohou je šírenie OKM na stredných školách po celom Slovensku.

Brezo Ferenc a kassai Márai Sándor Gimnáziumban tanul. A Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetségének elnökeként és a szlovák ifjúsági küldöttként szolgál az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusában. 2023-ban ő lett kiválasztva szlovákiai résztvevőként a Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship programban. A Kritikus Gondolkodás Olimpiájában a nyelvi inklúziót és a verseny déli régiókban történő fejlesztését koordinálja.

Máte na nás otázku? Kontaktujte nás!

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field

Kto nás podporil?