Kto stojí za OKM?

Ilumináti! 

Bohužiaľ, skutočná odpoveď je o niečo menej zaujímavá. Olympiádu kritického myslenia organizuje Slovenská debatná asociácia. V SDA už od roku 1999 systematicky rozvíjame kritické myslenie, otvorenosť a demokratické občianstvo mladých ľudí.

Náš tím

Debatoval a viedol debatný klub v Brne, kde vyštudoval politológiu. Bol hlavným rozhodcom Slovenskej debatnej ligy a trénerom národného tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní. Učil argumentáciu a debatu na Masarykovej univerzite, je lektorom Akadémie kritického myslenia a pred prácou v SDA pôsobil v obchode a marketingu. Ondrejovi vďačíme za vymyslenie konceptu OKM.

Debatoval a trénoval na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave od roku 2013. Počas debatnej kariéry vyhral majstrovstvá Slovenska a reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. Vyštudoval právo, politológiu a filozofiu na University of Warwick v Anglicku, momentálne študuje vzdelávacie politiky na University of Cambridge. V SDA je zamestnaný od roku 2021. Richard je zakladateľom OKM, vytvoril pravidlá a metodický rámec súťaže. Momentálne koordinuje fungovanie celej OKM.


Debatovala a trénovala debatný klub GVARZA v Žiline. V minulosti pôsobila ako hlavná rozhodkyňa Slovenskej debatnej ligy. Študuje právo na University of Cambridge v Spojenom kráľovstve. Barborinou hlavnou úlohou je metodika súťažných úloh a research.

 


V priebehu posledných piatich rokov debatovala a trénovala v debatných kluboch Sučany a LEAF. Je akreditovanou rozhodkyňou a v minulom roku pôsobila v SDA ako koordinátorka turnajov v západoslovenskom regióne. Momentálne študuje politológiu na univerzite Sciences Po vo Francúzsku. V OKM je jej hlavnou úlohou metodika.

Debatoval za klub GVARZA v Žiline. Minulé roky sa ako rozhodca zúčastňoval na turnajoch Slovenskej debatnej ligy. Študuje zdvojeného bakalára Európskeho a španielskeho práva v Maastrichte a Madride. Momentálne pracuje na rozvoji metodiky a príprave súťažných otázok.

 

Debatoval na Gymnázium Jura Hronca v Bratislave a je akreditovaným rozhodcom. Vyštudoval umelú inteligenciu na University of Groningen v Holandsku. Následne pracoval ako data scientist vo firmách ako Slovenská sporiteľňa, Lidl a Bloomreach. Momentálne pracuje na zefektívnení vyhodnocovania OKM s použitím AI.

Študuje program International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, kde sa zameriava na informatiku, matematiku a fyziku. V minulosti sa staral aj o webstránku Slovenskej debatnej asociácie. Alex spravuje IT záležitosti pre OKM.

 

Operatíva a komunikácia

bojanovsky@sda.sk


Aktuálne študuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, odbor aplikovaná informatika. Zúčastnil sa prvých dvoch ročníkov OKM a postúpil do celoslovenského finále. Samovou úlohou je hlavne komunikácia a práca s partnermi OKM.

Ambasádorka OKM pre stredné školy

slivenska@sda.sk

Je študentkou bilingválneho programu na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. V roku 2023 vyhrala Finále Slovenskej debatnej ligy. Jej úlohou je zvyšovať povedomie o OKM v online priestore.

Ambasádorka OKM pre stredné školy

brisova@sda.sk

Študuje na Gymnáziu Varšavská v Žiline, na ktorom trénuje debatný klub. Debatuje siedmy rok a je akreditovanou rozhodkyňou SDA. Jej úlohou je šírenie OKM na stredných školách po celom Slovensku.

Máte na nás otázku? Kontaktujte nás!

Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Fill out this field

Kto nás podporil?